Kontakt

Karin Haverkamp

Eichenhof

Masbeck 2

48329 Havixbeck

 

Telefon: 01719337537

E-Mail: karinhaverkamp@aol.com 

Website: www.karinhaverkamp.de